Aquest projecte mostra la fabricació d’un canal vibrant per al transport de llavors.
Els dosificadors vibrants resulten especialment idonis per transportar i dosificar productes a granel o que siguin fràgils els quals es podrien malmetre si es tractessin d’una altra manera.

Un regulador específic permet regular el cabdal i la dosificació dels components de manera precisa i fiable. La base vibrant és el “motor” d’aquests tipus de dosificadors que s’escull en funció de les exigències del client. Entre els paràmetres que influeixen en l’elecció del dosificador vibrant correcte, trobem: 
 
 Tipus de material
 Densitat.
 Cabdal mínim i màxim
 Mesures i tipus de canal
 Possible inclinació del canal