A les nostres instal·lacions unim i reforcem la majoria de materials a prova de grans pressions amb materials de gran qualitat. Realitzem diversos tipus de soldadura per resoldre les necessitats que presenten els nostres clients.
 
 Soldadura autògena
 Soldadura amb estany/plata
 Soldadura per punts
 Soldadura MIG/MAG
 Soldadura TIG

La soldadura autògena s’utilitza en l’àmbit de la fusió i també es coneguda com a soldadura oxiacetinètica.

Gràcies a l’ús del soplet s’aconsegueix la barreja entre l’oxigen, que és comburent, i acetilè, que és el combustible.

Mitjançant la unió de gasos es crea una combustió que és el que provoca la flama. Així doncs, la soldadura autògena s’utilitza, sobretot, per unir peces mecàniques. Quan les dues peces estan juntes s’escalfa la unió fins al punt de fusió produint-se un cordó de soldadura. És un procés en el que normalment no s’utilitza l’aportació de materials externs. La soldadura autògena és compatible amb qualsevol tipus de metall i ofereix diverses opcions de posició per treballar.

La soldadura amb estany/plata es caracteritza per ser tova. Consisteix en realitzar unions en les que el material d’aportació té un punt de fusió menor que el material base. D’aquesta manera, la soldadura es realitza només amb la fusió del material d’aportació que es distribueix entre les superfícies de la unió.

La soldadura per punts és un mètode de soldadura per resistència el la que s’escalfa una part de les peces a soldar per corrent elèctrica a temperatures properes a la fusió i s’exerceix una pressió entre elles. Generalment, s’aplica a la soldadura de xapes o làmines metàl·liques d’entre 0,5 i 3 mm d’espessor.

La soldadura MIG/MAG és un procés amb elèctrode consumible. Es produeix un arc mitjançant un elèctrode format per un fil continu i unes peces a unir, quedant protegit de l’atmosfera circulant per un gas inert.

Finalment, la soldadura TIG ens permet obtenir soldadures més fortes i resistents obtenint major qualitat. És un sistema a l’arc amb protecció gasosa que utilitza l’intens calor d’un arc elèctric generat entre un elèctrode de tungstè no consumible i la peça a soldar on es pot utilitzar o no un metall d’aportació.