A Integral Metall-Mecànica ens caracteritzem per treballar amb tot tipus de xapes metàl·liques ja siguin doblegades o corbades en funció dels projectes que hem d’executar.

Mitjançant la caldereria realitzem processos de transformació de metalls d’alta qualitat amb l’objectiu de fabricar estructures metàl·liques destinades a l’emmagatzematge i el transport de materials així com la fabricació de dipòsits preparats per a l’acumulació i trasllat de diversos productes. També treballem canonades de grans calibres, xemeneies industrials i domèstiques i reduccions, entre altres.

Així doncs, utilitzem la caldereria per aconseguir peces úniques mitjançant el procés de tall dels materials executat per diverses tècniques. Aquestes peces són dissenyades específicament pel muntatge de diferents tipus de productes que neixen a partir de la soldadura i la caldereria.

La caldereria industrial té un ampli ventall d’usos i aplicacions. A la nostra empresa desenvolupem, entre altres:
 
 Fabricació de dipòsits destinats a l’emmagatzematge i ús de productes en diferents estats dissenyats en funció de les necessitats tècniques específiques tenint en compte el seu ús i mesures de seguretat.

 Fabricació d’estructures resistents que garanteixen la màxima seguretat enfocades al transport.

 Creació d’estructures i peces especials mitjançant la caldereria industrial destinades a diversos tipus de projectes constructius.
Treballs amb xapa i caldereria. Integral Metall-Mecànica Arbeca