En aquest projecte es mostra un carro per al transport d’una màquina picadora agrícola.

Aquesta estructura es fabrica tenint en compte els volums amb l’objectiu de fer-la lleugera i transportable ja que haurà de passar per llocs de difícil accés. A més, es dissenya pensant en la seva practicitat perquè el xofer la pugui enganxar i desenganxar ràpidament per guanyar temps en els desplaçaments.